Szállítói portál Ügyfél portál

Fordításhitelesítés

 


Hiteles az a fordítás, amelynek az eredeti, forrásszöveggel való egyezését arra jogosított személy vagy szervezet hitelesítési záradékkal tanúsítja. A hiteles fordítás az eredeti forrásdokumentummal, záradékkal, bélyegzővel ellátva kerül átadásra. A felhasználás céljától függ, hogy Önnek milyen típusú hitelesítésre van szüksége. Jellemzően 3 szituációt különböztetünk meg:

 

Hiteles OFFI fordítás
hiteles-ford.jpgAz Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda - a közhiedelemmel szemben - jelenleg Magyarországon csak egy meghatározott okiratkörre élvez kizárólagos fordításhitelesítési jogot. Ilyen például az erkölcsi bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, diplomahonosítási papírok fordítása. OFFI által hitelesített fordításokra van rendszerint szükség hazai közbeszerzési pályázatok valamint államigazgatási eljárás esetén is úgy mint bevándorlás, családegyesítés, házasságkötés külföldi állampolgárral, örökbefogadás, hagyatéki eljárás, névváltoztatás, külföldről behozott gépjármű forgalomba helyezése. Hiteles OFFI fordítást kell igényelnie akkor is, ha az adott okiratot felülhitelesítéssel (apostille-jel) kell ellátni, mivel a külügyminisztérium kizárólag az állami intézmény fordításait hajlandó felülhitelesíteni. Az OFFI jogait a Szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szabályozza.


Hiteles TranzPress fordítás
Az 1997. évi CXLV törvény 3 §-ának (3) bekezdése szerinti cégkivonatot, változásbejegyzésről szóló okiratot és cégiratokat, társasági szerződést, taggyűlési jegyzőkönyvet, aláírási címpéldányt, cégkivonatot (Ctv. 23/A §) EU-s nyelvre okleveles szakfordító is jogosult hitelesen fordítani. Mivel cégünk minden munkatársa rendelkezik szakfordítói igazolvánnyal, rendszeresen biztosítjuk ügyfeleinknek cégbejegyzéssel kapcsolatos okirataik hiteles fordítását.

 

tanusitott-ford.jpgTanúsított fordítás

Jogszabály tehát csak néhány esetben teszi kifejezetten kötelezővé a hiteles fordítás készíttetését. Ha Önnek csak egy záradékra van szüksége arról, hogy az elkészült fordítás mindenben megegyezik az eredeti forrásszöveggel, kérje a fordítást tanúsítványunkkal.

A külföldi hatóságok, nemzetközi beszerzők, pályáztatók rendszerint elfogadják a fordítóirodai tanúsítvánnyal ellátott fordításokat. Mivel az OFFI által készített hiteles fordítások sokkal drágábban és lassabban készülnek el, mint a versenyszférában működő fordítóirodáké, érdemes mérlegelni, elegendő-e Önnek az általunk kiadott, záradékolt fordítás.